ELADÓ KISSPITZ KISKUTYÁK HONLAPJA

"A KUTYA AZ EGYETLEN A VILÁGON, AKI JOBBAN SZERET TÉGED SAJÁT MAGÁNÁL"

2/2

Döntésképtelenség, bizonytalanságLásd: bizonytalanság 

Egoista, énközpontú· Ha csak a saját problémája érdekli, csak arról hajlandó beszélni: hangafű· Ha mindig érvényesíteni akarja az akaratát, és nem törődik mások véleményével: szőlő· Ha csak a saját elképzelése lehet helyes: vasfű· Ha megmosolyogja az „átlagembert": bükkfa, forrásvíz, békaliliom· Ha állandóan másokat kritizál: bükkfa· Ha azt hiszi, a többiek alkalmatlanok, és csak jót tesz nekik, ha irányítja őket: szőlő· Ha kóros egoizmus jellemzi: katángkóró


Egyedüllét· Ha legszívesebben mindig egyedül lenne: békaliliom· Ha fél az egyedülléttől: bohócvirág, apróbojtorján· Ha nem szeret egyedül lenni: katángkóró, hangafű, apróbojtorján
Lásd még: magányosság 


Egykedvűség, közöny· Általában: vadrózsa, gyertyán, iszalag· Kimerültség miatt: olajfa· Ha sodródik, fásult és rezignált: vadrózsa, sülzanót, vadrepce· Ha fizikailag és szellemileg teljesen kimerült: olajfa


Elengedés, elválás· Ha nem tudja elengedni a szeretett személyt, vagy tárgyat: katángkóró, vörös vadgesztenye· Ha bizonyos gondolatoktól nem tud szabadulni: fehér vadgesztenye· Ha fél az elválástól: bohócvirág· Ha fél az újrakezdéstől: diófa, bohócvirág· Ha attól tart, hogy megbánt másokat: apróbojtorján, erdeifenyő· Ha nehezére esik lezárni a múltat: jerikói lonc· Ha bizonytalan a döntéshozásban, nehezen választ: szikárka· Ha nem tudja elképzelni, hogy a szakítás után hogyan tovább: rozsnok


Elfojtás· Ha problémáit elnyomja, álarc mögé rejti: apróbojtorján· Ha feltörő érzéseket elfojtja: forrásvíz (örömteli dolgokat), cseresznyeszilva (indulatait).


Elidegenedés, elkülönülés· Ha a túlzott távolságtartása miatt emberkerülővé válik: békaliliom· Ha túl sokat beszél, és a környezete eltávolodik tőle: hangafű· Ha irritálja mások társasága, gyorsasága miatt mások is elkerülik: nebáncsvirág· Ha túlzott mértékben kritizál másokat: bükkfa· Ha túlzott lelkesedése miatt nem veszi észre mások igényeit: vasfű· Ha folytonos kérdéseivel mások idegeire megy: kékgyökér· Ha zsarnoki magatartás jellemzi: szőlő, katángkóró


Elkedvetlenedés· Sikertelenségek hatására: sülzanót, tárnics· Minden látható ok nélkül: vadrepce· Unalom hatására: gyertyán,· Fáradtság hatására: olajfa


Engedékenység, elnéző hozzáállás (túlzott)· bükkfa


Érdektelenség, fásultság, hiányzó motiváció· Álmodozás, álmosság, a jövőn való ábrándozás: iszalag· A jelen problémái elől tévézésbe, számítógépes játékokba vagy drogozásba menekül: iszalag· Ha a múltban időzik, nosztalgiázik vagy honvágya van: jerikói lonc· Ha lemondó, sodródó vagy beletörődő, és nem tesz semmit a javulásért: vadrózsa· Ha közömbös, apatikus: vadrózsa · Ha fásult, mert áldozatnak érzi magát: sülzanót· Ha a pesszimizmusa miatt érdektelen: tárnics· Ha a közömbössége abból adódik, hogy elveszített valakit, és ezt még nem tudta feldolgozni: ernyős madártej· Ha legszívesebben mindentől visszavonulna: békaliliom, iszalag· Ha testileg, lelkileg kimerült, és nem érdeklik már a jelen problémái: olajfa· Ha a túlzott gondolati aktivitás, és a folyamatos belső párbeszédek megakadályozzák, hogy a hétköznapokkal foglalkozzon: fehér vadgesztenye· Ha nem figyel az élet leckéire, és mindig ugyanazokat a hibákat követi el: vadgesztenyerügy· Ha a lehangoltság hirtelen tör rá, és mintegy sötét felhő beárnyékolja a valóságot: vadrepce· Nem akar változni, mivel nem ismeri be saját negatív hozzáállását: fűzfa· Ha belefáradt a hétköznapok taposómalmába: gyertyán· Ha tűrőképessége határához ért: szelídgesztenye


Erőszakos bánásmódLásd: agresszió 

Érzelmi zsarolás· katángkóró


Érzelmileg blokkolt, nehezen tud mit kezdeni az érzelmeivel· Ha érzelmileg blokkolt, és attól fél, hogy elveszíti dolgok feletti ellenőrzést: cseresznyeszilva· Ha egy traumatikus élmény miatt blokkolt (sokk): ernyős madártej , elsősegély csepp· Ha úgy érzi, túlterhelt a rá nehezedő feladatok és felelősség miatt (rövid távú stressz): szilfa· Ha kétségbe van esve, és nem látja a problémáira a megoldást: szelídgesztenye· Ha túlreagál dolgokat, pánikba esik: napvirág


Elégedetlenség· Ha elégedetlen jelenlegi élethelyzetével, de nem tudja, mihez kezdjen: rozsnok· Ha nem felel meg saját elvárásainak: forrásvíz, erdeifenyő, vörösfenyő· Ha mások nem követik jóakaratú tanácsait: katángkóró, vasfű· Ha mindig ugyanannál az akadálynál mond csődöt: vadgesztenyerügy, tárnics· Ha valami másra számított: katángkóró, fűzfa


Elfogadás (túlzott)· Látszólag mindent elfogad: bükkfa· Saját véleményét háttérbe szorítja másokéval szemben: kisezerjófű· Ha mások elfogadását feltételekhez köti: katángkóró


Elfogadás hiányaLásd: tolerancia hiánya 

Engedelmesség (túlzott)· kisezerjófű

Fanatizmus· Ha túlságosan ragaszkodik elveihez, hitéhez: vasfű· Ha szigorún követi az általa felállított szabályokat: forrásvíz· Ha makacs, merev és nem változtatja meg a véleményét: szőlő, tölgyfa


Fáradtság· Ha belefáradt a hétköznapi élet taposómalmába, a visszatérő, szokványos feladatokba: gyertyán· Ha fáradt, mer túlterhelte magát [túlterhelve érzi magát] a rá nehezedő feladatoktól és felelősségtől: szilfa· Ha fizikailag és szellemileg elfáradt, gyengének érzi magát: olajfa· Ha a saját tűrőképességét meghaladó feladatok elé állította magát, és ettől kimerült: tölgyfa· Ha a túlzott lelkesedés, és mások meggyőzésének buzgósága kimeríti: vasfű· Ha rezignált, fásult, egykedvű: vadrózsa· Ha nem tud nemet mondani, és a környezet kihasználja: kisezerjófű· Ha a másokról való állandó gondoskodásban fáradt el: vörös vadgesztenye· Ha gondolataiban túlpörög, és ez elfárasztja: fehér vadgesztenye


Feladás· sülzanót, vadrózsa, kisezerjófű, apróbojtorján, tárnics


Félénkség· bohócvirág


Felsőbbrendűség érzés· bükkfa , szőlő, békaliliom, forrásvíz


Felszínesség· Apróbojtorján, nebáncsvirág


Féltékenység· magyal, katángkóró


Figyelemfelkeltés· Ha mindig szüksége van valakire, akinek saját magáról és a problémáiról beszélhet: hangafű· Ha mindig a család, barátok, vagy partner figyelmét keresi, ha aggódik értük, és megsértődik, ha nem figyelnek rá: katángkóró


Figyelmetlenség· Ha problémája van a tanulással, és hasonló hibákat követi el újra és újra: vadgesztenyerügy· Ha figyelmetlen, és nem hallgat meg másokat, mert túlságosan a saját problémáival van elfoglalva: hangafű· Ha figyelmetlen, és nem hallgat meg másokat, mert túlságosan a saját ideáljaival van elfoglalva: vasfű, forrásvíz· Ha egy trauma hatására emlékezetkiesése van: ernyős madártej· Ha álmodozó: iszalag
Lásd még: koncentrációs nehézségek 

Függőség· Ha nem tud nemet mondani, túlságosan aláveti magát más emberek akaratának: kisezerjófű· Ha nem bízik saját döntéseiben, és emiatt folyton másokhoz fordul tanácsért: kékgyökér· Ha nem bír egyedül lenni, és folyton mások társaságát keresi: hangafű· Ha úgy érzi, mások védelmére szorul, mert fél bizonyos emberektől vagy helyzetektől: bohócvirág· Ha gondoskodik másokról, de az elismerésük nagyon fontos, és könnyen megsértődik, ha nem méltatják kellőképpen: katángkóró· Ha érzelmileg függ volt partnerétől: jerikói lonc· Ha szeretteivel túl szoros kapcsolata van: vörös vadgesztenye· Ha mindig szüksége van valakire, akiről gondoskodhat: vörös vadgesztenye, katángkóró· Ha érzelmi függőségbe kényszerít másokat: katángkóró· Ha túlzott dominanciájával azt éri el, hogy mások túlságosan függnek az ő döntéseitől: szőlő· Ha valamilyen szokástól szeretne megszabadulni: diófa, vadgesztenyerügy, apróbojtorján, iszalag, jerikói lonc· Lelke mélyén nem akarja elkötelezni magát: rozsnok


Feledékenység· iszalag, vadgesztenyerügy 
Lásd még szórakozottság, figyelmetlenség


Félelem· Ha félelme okát világosan meg tudja határozni (pl. pókoktól, magasságtól, egyes emberektől): bohócvirág· Ha nagyon erős pánikrohamai vannak: napvirág· Ha attól fél, hogy az erős nyomás hatására elveszti önuralmát, vagy idegösszeroppanást kap: cseresznyeszilva· Ha fél kimutatni érzéseit: apróbojtorján, bohócvirág· Ha fél, hogy átlátnak rajta: apróbojtorján, bohócvirág· Ha fél, hogy kudarcot vall: vörösfenyő, bohócvirág· Ha fél, hogy hibázik: erdeifenyő, bohócvirág, szikárka· Ha félelemmel teli gondolatok keringenek a fejében, és ezek rendszeresen visszatérnek: fehér vadgesztenye, bohócvirág· Ha félős: bohócvirág, vörösfenyő· Ha fél a vitáktól: apróbojtorján, bohócvirág· Ha fél az egyedülléttől: hangafű, bohócvirág· Ha attól fél, hogy megbánt másokat: magyal, erdeifenyő, bohócvirág, kisezerjófű· Ha fél a hibás döntésektől: kékgyökér, szikárka, bohócvirág· Ha fél más emberek közelségtől, a szoros kontaktusoktól: békaliliom· Ha félelme okát nem tudja meghatározni, vagy megérteni: rezgőnyár· Ha attól fél, hogy közeli hozzátartozóival, barátaival valami baj történik: vörös vadgesztenye


Felelősségérzet· Ha nem tud határvonalat húzni az önmagáért és másokért érzet felelősség között: erdeifenyő· Ha fél a felelősség felvállalásától: bohócvirág· Ha túl nagy felelősséget vállal magára, stresszes és irritált: szilfa· Ha akkor is bűntudata van, amikor más hibázott: erdeifenyő· Ha kötelességtudó: tölgyfa

Görcsösen, feszülten, blokkoltan reagál· Első lépésként: elsősegély csepp (rescue remedy)· Ha feszült, mert fél az elvárásoktól: apróbojtorján, bohócvirág, vörösfenyő· Ha túl dinamikus, gyors a tempója, és a kapkodás görcsösséghez vezet: nebáncsvirág· Ha túlzásba viszi a lelkesedést, és túlbuzgósága stresszt okoz : vasfű· Mert túl sokat követel magától: forrásvíz, vasfű, tölgyfa· Egy traumatikus élmény után (baleset, rossz hír, nagy vita) : elsősegély csepp, ernyős madártej, cseresznyeszilva· Mert túlzottan céltudatos és becsvágyó: szőlő· Mert mindenáron el akar érni valamit: forrásvíz , szőlő, vasfű· Még nem tette túl magát valamin: ernyős madártej

Hangulatingadozások· Ha döntésképtelen, és hangulatingadozásoktól szenved, érzelmi hullámvasúton van: szikárka· Ha rengeteg ötlete van, de nem tudja, mihez fogjon, és mindenbe belekap egy kicsit: rozsnok· Ha nagyon hamar bosszús lesz: magyal· Ha mások megjegyzései hamar kizökkentik: ernyős madártej, diófa· Ha ok nélkül rossz kedve lesz: vadrepce· Ha ok nélkül indulatossá válik: cseresznyeszilva· Ha türelmetlenné válik: nebáncsvirág


HaragLásd: agresszió, harag, düh 


Hezitálás, tétovázásLásd: bizonytalanság, halogatás 


Hiperaktivitás· vasfű, nebáncsvirág, cseresznyeszilva· Túlzott aktivitás, képtelen pihenni: vasfű, tölgyfa


Honvágy· Ha túlzott honvágya van, nosztalgiázik: jerikói lonc


Humoros álarc· Ha problémáit humoros álarc mögé rejti, és mindig vidám arcot mutat: apróbojtorján


HatározatlanságLásd:  bizonytalanság 

Idegesség· Mások lassúsága miatt: nebáncsvirág· Mások butasága miatt: bükkfa· Mások gyengesége miatt: szőlő· Az igazságtalanság miatt: vasfű· Ha ideges és félelmekkel teli: bohócvirág· Ha türelmetlen, és mindig siet: nebáncsvirág· Ha kimerült: szilfa · Ha az idegesség azoktól a félelmektől és szorongásoktól származik, amelyket elrejt a külvilág elől: apróbojtorján· Ha mások miatt aggódik és idegeskedik: vörös vadgesztenye· Ha a tömegtől, vagy más emberek jelenlététől ideges: békaliliom· Kihívás miatt: vörösfenyő


Időzavar· Figyelmetlenség miatt: iszalag, vadrózsa, vadgesztenyerügy· Türelmetlenség, kapkodás, szelesség miatt: nebáncsvirág· Ha túlságosan ragaszkodik az időbeosztásához, napirendhez: vasfű, forrásvíz, bükkfa· Ha állandóan kiesik a ritmusából: nebáncsvirág


Ijedősség· napvirág, bohócvirág


Ingerlékenység· Általában: nebáncsvirág, magyal, cseresznyeszilva· Ha irritálja mások szokásai, és ezért kritizálja őket: bükkfa· Ha könnyen dühös lesz másokra: magyal, fűzfa· Ha a rá nehezedő túl sok feladat miatt ingerlékeny: szilfa


Irigység· Általában: magyal· Ha nem tud egy szeretett személyt elengedni: katángkóró· Ha az irigység sértődöttséggel párosul: fűzfa


Irtózás· Ha undorodik valamitől: vadalma

Kapcsolatteremtési nehézségek, kommunikációs problémák, gátlások· Kisebbrendűségi érzései miatt: vörösfenyő, bohócvirág· Ha túl sokat kíván másoktól: szőlő· Ha türelmetlen másokkal szemben, irritálja mások lassúsága: nebáncsvirág· Önközpontúsága miatt: hangafű, katáng· Ha egykedvű: vadrózsa, tárnics, sülzanót· Ha visszahúzódó, szeret egyedül lenni: békaliliom· Ha túlzottan előkelően, leereszkedően viselkedik másokkal: békaliliom· Ha hangulatember: szikárka· Ha félénk, nem mer kezdeményezni: bohócvirág, vörösfenyő· Ha aggódik, hogy valamit rosszul tesz: vörösfenyő· Ha azt hiszi, nem eléggé gyors eszű: vörösfenyő· Ha az önbizalom hiányából fakad: vörösfenyő, békaliliom· Ha leginkább csak magával foglalkozik, más problémáit hallani sem bírja: hangafű· Ha türelmetlen, és mindent azonnal akar: nebáncsvirág· Ha álomvilágban él, és nem érdeklik a körülöttük zajló események: iszalag, jerikói lonc· Ha csalódott az emberekben: tárnics, fűzfa, ernyős madártej· Ha rossz tapasztalatai miatt úgy gondolja, hogy nem képes kapcsolatot teremteni másokkal: sülzanót· Ha felsőbbrendűnek érzi magát: békaliliom· Ha képtelen túltenni magát mások apró hibáin (pl.: kiejtés, ruházat, testszag): bükkfa· Ha mindig neki kell hogy igaza legyen: szőlő, hangafű· Ha semmit sem vár másoktól: békaliliom , sülzanót· Ha fél az új kötelezettségektől: bohócvirág· Ha senkit nem enged közel magához: békaliliom, bohócvirág, apróbojtorján· Ha nem akarja, hogy belelássanak a kártyáiba: katángkóró, apróbojtorján, békaliliom· Ha nem akarja mások gondjaival terhelni magát: békaliliom, hangafű· Ha irtózik a vitáktól, a konfliktusok lehangolják: apróbojtorján· Ha nincs saját véleménye: kékgyökér, kisezerjófű, vadrózsa· Ha gátlásosnak érzi magát: bohócvirág, vörösfenyő· Egy váratlan vita miatt: ernyős madártej, apróbojtorján


Kényszeres szereplési vágy· hangafű


Keserűség· fűzfa, katángkóró, magyal


Kétségbeesés· Ha kimerült, elcsüggedt, és kétségbeesett, mert álladóan csak a nehézségekkel küzd: tölgyfa· Ha kétségbeesése abból fakad, hogy piszkosnak, szennyezettnek érzi önmagát, vagy a környezetét: vadalma· Ha a kétségbeesés az önuralom hiányából, vagy az önuralom elvesztésétől való félelemtől származik: cseresznyeszilva· Önbizalomhiány, biztonságérzet hiánya: vörösfenyő· Ha hirtelen túlterheltté válik, kimerült, és nem tudja, hogyan birkózzon meg a feladattal: szilfa· Mély kétségbeesés állapotában, amikor úgy érzi, elérkezett a teljesítőképessége határához: szelídgesztenye· Ha úgy érzi, nem azt kapja, amit megérdemel: fűzfa· Ha a nehéz helyzete miatt saját magát okolja: erdeifenyő· Ha az őt ért trauma miatt van kétségbeesve: ernyős madártej· A rá háruló túl nagy felelősség miatt: szilfa


KétségekLásd: bizonytalanság 

Kimerültség, túlterheltség · Általános fáradtság, kimerültség esetén az olajfa ajánlott.Egyéb esetekben az alábbi esszenciákat érdemes az olajfa mellett szedni:· Ha a fáradtság mellé rossz hangulat, levertség párosul: vadrepce , tárnics· Ha képtelen nemet mondani: kisezerjófű· Ha hirtelen túlterheltnek érzi magát: szilfa· Ha a kimerültséget pánikreakciók kísérik: napvirág· Ha fáradt, gyenge, szellemileg kimerült, halogatja a tennivalókat: olajfa· Ha fizikailag is elfáradt, túlterheltnek érzi magát: olajfa, gyertyán· Ha a kimerültsége ellenére is harcol: tölgyfa· Ha sikertelen és kudarcok érik, folyamatosan belsőleg kimerült: sülzanót· Ha a tökéletességre való törekvése miatt kimerült: szilfa, forrásvíz· Ha fásult, nincs energiája, unalom és érdektelenség jellemzi: vadrózsa· Idegi kimerültség esetén lehetséges virágok: nebáncsvirág, cseresznyeszilva, vasfű, napvirág· Ha a mindennapi taposómalom vagy az unalmas, ismétlődő teendők miatt kimerült: gyertyán


Kisebbrendűségi érzés, kishitűségLásd: önbizalom hiány 


Kitartás hiánya, kevésbé terhelhető· Mert már nem hisz a jövőben: kékgyökér, tárnics, sülzanót· Mert nagyon érzékeny: ernyős madártej· Ha könnyen kizökkenthető: szikárka, iszalag· Ha gyorsan elveszíti az érdeklődést: rozsnok, szikárka, tárnics· Ha a legkisebb problémánál föladja: tárnics· Ha nem bízik benne, hogy megbirkózik a feladattal, fél, hogy kudarcot vall: vörösfenyő, bohócvirág· Mert gondolatban egészen más foglalkoztatja: iszalag, fehér vadgesztenye· Ha nincs kitartása, mert nem tud dönteni két dolog közt: szikárka· Ha rengeteg ötlete van, mindenbe belefog, de nincs elképzelése, hogy mi felé törekedjen: rozsnok· Ha feladja, mert kimerült, nincs energiája: olajfa, gyertyán· Ha tudja mit tegyen, de a környezete elbártortalanítja, feladásra kényszeríti: diófa· Ha feladja, és beletörődik a sorsába, és hagyja, hogy sodorják az események, egykedvű, letört: vadrózsa· Ha úgy gondolja, semmi remény: sülzanót 

Kolerikus, zsémbes, házsártos· Indulatkitörések esetén: magyal· Érzelmi kitörések: cseresznyeszilva· Ha állandóan megjegyzéseket tesz: katángkóró


Konfliktuskerülés· Ha fél a vitáktól, inkább elkerüli a konfliktusokat: bohócvirág, apróbojtorján


Kritizálás· Másokat: bükkfa, katángkóró· Saját magát: erdeifenyő, forrásvíz, vadalma


KözönyLásd: érdektelenség 


Koncentrációs nehézségek· Amikor folyamatosan ugyanazt a hibát követi el, és nem tanul a tapasztalataiból: vadgesztenyerügy· Amikor folyamatosan visszatérő gondolatok, belső viták és beszélgetések nem engedik koncentrálni: fehér vadgesztenye· Ha álmodozik, és a jelen problémái elől a jövőbe menekül: iszalag· Ha gondolatban a múltban időzik: jerikói lonc· Ha türelmetlenség, nyugtalanság miatt nem tud odafigyelni: nebáncsvirág· Ha túl sok ötlet, elmélet és terv kavarog a fejében: rozsnok· Ha túl gyorsan elveszti érdeklődését: rozsnok, szikárka· Ha könnyen megzavarják, egyik témáról a másikra ugrik, vagy szeszélyes: szikárka· Ha túlságosan kimerült: olajfa


Kontrollvesztés· Attól fél, hogy elveszti uralmát a cselekedetei felett: cseresznyeszilva· A cseresznyeszilva az elsősegély csepp egyik összetevője is, így használhatunk elsősegély cseppet is.

Lassúság· Ha sok időt vesz igénybe a tanulás: vadgesztenyerügy· Ha az érdeklődés hiánya miatt lassú: iszalag· Ha döntési nehézségek miatt: szikárka· Ha sok időt vesz igénybe a nekikészülődés: gyertyán


Leereszkedő, vállveregető· szőlő, békaliliom, forrásvíz


Lehangoltság· Fizikai, vagy érzelmi megrázkódtatás (mint rossz hírek, veszekedés, vagy baleset) hatásainak csökkentésére: ernyős madártej· Ha lehangolt, lelkileg feladta a harcot: sülzanót, vadrózsa· Ha a lehangoltság minden ok nélkül telepedik rá: vadrepce· Sértettség, mellőzöttség érzésre miatt: fűzfa· Ha bűntudatot érez, és folyton önmagát hibáztatja: erdeifenyő· Ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretné, és ettől pesszimistává és bizonytalanná válik: tárnics


Lelkiismeret furdalás· erdeifenyő


Lemondás, beletörődés· Ha lemondó és beletörődött a sorsába: vadrózsa· Ha úgy érzi, minden remény elveszett: sülzanót· Ha nincs önbizalma: vörösfenyő


Letargia, apátia· Ha fásult, feladta a reményt, egykedvű, tompa, közönyös: vadrózsa , sülzanót· Ha a rosszkedv sötét felhőként telepszik rá: vadrepce· Ha fizikailag és/vagy lelkileg kimerült: olajfa· Ha a letargia csak reggel jelentkezik, és napközben elmúlik: gyertyán


Lelkesedés (túlzott)· vasfű

Magányosság· Ha egyedül próbálja megoldani problémáit, egyedül szeret lenni: békaliliom· Ha idegesíti más emberek lassúsága, és inkább egyedül van: nebáncsvirág· Ha nem bír egyedül lenni, és folyton keresi mások társaságát, és csak magáról szeret beszélni: hangafű


Makacs, intoleráns· Ha túlzott rendet és tisztaságot követel másoktól: vadalma, bükkfa· Ha elvárja, hogy a többiek is igazodjanak gyors tempójához: nebáncsvirág· Ha nem tolerálja mások eltérő viselkedését, folyton kritizál: bükkfa· Ha nagy lelkesedésében nem fogadja el, hogy az emberek mások: vasfű· Ha elvárja másoktól, hogy az ő véleményét kövessék, és kényszeríteni akarja őket erre: szőlő· Ha elvből nem enged: szőlő, forrásvíz· Ha nem engedélyez kivételt a szabály alól: forrásvíz· Makacs, egyedül próbálja megoldani a problémáit: békaliliom· Túlzottan ragaszkodik az elveihez: tölgyfa, forrásvíz


Manipuláció· katángkóró


Mások megváltoztatása· Ha megpróbálja a körülötte élőket mindenáron megváltoztatni: vasfű, katángkóró, forrásvíz, bükkfa, szőlő


Maximalizmus· Túl magas elvárásai vannak önmagával szemben, kényszeres tökéletesség utáni vágy: erdeifenyő, forrásvíz


Megbántottság, sértettség· Mert igazságtalanul bántak vele: vasfű, fűzfa· Mert becsapva érzi magát: fűzfa· Mert úgy gondolja, a többieknek hálásabbnak kellene lenniük: katángkóró· Mert úgy érzi, igazságtalanul kritizálják egy váratlan vita miatt: fűzfa· Ha bosszúra vágyik: magyal, katángkóró, fűzfa· Ha nem tudja elfelejteni a dolgot, és folyton eszébe jut: ernyős madártej, magyal, fehér vadgesztenye, fűzfa· Ha irritált és bizalmatlan, mert jót akart, de félreértették: fűzfa


Megérzések· Alaptalan félelmek, rossz előérzetek: rezgőnyár· Ha attól tart, hogy szeretteivel valami baj történik: vörös vadgesztenye


Megvető, lenéző· Általában: magyal, bükkfa, szőlő· Leereszkedően beszél másokkal: békaliliom, forrásvíz , vasfű· Saját magával szemben: erdeifenyő, vörösfenyő, vadalma, kisezerjófű


Merev, rugalmatlan· Mert túlzottan ragaszkodik az elveihez: forrásvíz, tölgyfa· Ha dominálni akar: szőlő· Ha fél, hogy kihasználják: ernyős madártej, katángkóró· Ha dogmatikus : forrásvíz, vasfű, szőlő· Ha önfejű és csökönyös: tölgyfa


Mohóság, éhség, szerzés· Ha mások elismerésére éhezik: katángkóró, hangafű, fűzfa· Ha begyűjti az információkat, vagy mások tanácsát: kékgyökér· Ha hatalomra éhes: szőlő, katángkóró· Ha szeretetre éhes: katángkóró· Ha társaságra, elismerésre vágyik: hangafű


Morgás, zsörtölődés· Fűzfa, katáng, magyal


Mértéktelenség, mértékvesztés· Nehezen találja meg a mértéket: vasfű, forrásvíz· Túlzott kritizálás: bükkfa· Túlzott munka: tölgyfa· Túlzott stressz: szilfa, szelídgesztenye


Motiváció hiánya· Ha közömbös, beletörődött: vadrózsaLásd még: érdektelenség 

Nyugtalanság· Ha türelmetlen és nyugtalan: nebáncsvirág· Ha problémáit, belső nyugtalanságát humoros álarc mögé rejti: apróbojtorján· Ha nem bízik a saját döntéseiben, folyton másoktól kér tanácsot: kékgyökér· Ha gondolataiban nem tud megnyugodni, és emiatt álmatlanság gyötri: fehér vadgesztenye· Ha a bűntudata miatt nem tud megnyugodni: erdeifenyő· Ha folyton mások miatt nyugtalan, aggódik: vörös vadgesztenye· Ha félelmei vannak, nyugtalan emiatt, és ez zavarja a pihenésben: bohócvirág· Ha folyamatos figyelemre vágyik, és egyedül nagyon nyugtalan: hangafű

Óvatosság (túlzott)· Általában: vörösfenyő, bohócvirág· A gyanú miatt: magyal· A túlzott félelmek miatt: bohócvirág, rezgőnyár· A bizonytalanság miatt: szikárka, kékgyökér· A kétségei miatt: tárnics, kékgyökér


Önfejűség, hajthatatlanság· tölgyfa, szőlő, forrásvíz


Önfeladás, kóros lemondás· kisezerjófű, vadrózsa


Önmegtartóztatás· Túlzott önkontroll, aszketizmus: forrásvíz· Hiánya : vasfű, forrásvíz


Önsajnálat· Ha sajnálja magát, mert nem kap szeretetet: katángkóró· Ha sajár problémáinak az okát másokra vetíti, sértett, és megbántott: fűzfa


Önteltség, fennhéjázás· Ha saját függetlenségének és magabiztosságának tudatában lenézően viselkedik másokkal: békaliliom· Ha úgy gondolja, hogy tudja, mi jó a másik embernek: szőlő, vasfű· Ha a tolerancia hiánya okozza az arrogáns viselkedést: bükkfa


Önzés· Ha szeretteit birtokolni próbálja: katángkóró· Ha mindig a figyelem középpontjában szeret állni, de nem érdeklik mások: hangafű· Ha akaratos és törtető, szeret másokat irányítani, de nem veszi figyelembe mások véleményét: szőlő· Ha fanatikus a saját elképzelésével kapcsolatban, és nem hallgatja meg mások tanácsait: vasfű


Őszinteség hiánya· Ha problémáit vidámság, felhőtlenség álarca mögé rejti: apróbojtorján· Ha saját igényeit nem vállalja fel másokkal szemben: kisezerjófű
Az fenti felsorolás messze nem teljes, hiszen az önmagunkkal szembeni őszintétlenség még nagyon sok lelkiállapotra és virágeszenciára visszavezethető. 


Önállóság hiányaLásd: bizonytalanság 


Önbizalom hiány, kisebbrendűségi komplexus· Önbizalomhiány esetén a fő eszencia a vörösfenyő· Ha folyton másokhoz rohan tanácsért: kékgyökér· Ha gyenge akaratú, és folyton kihasználják: kisezerjófű· Múló önértékelési krízisek a túlterhelés miatt: szilfa· Ha attól fél, hogy kevesebbre képes, mint mások: bohócvirág· Ha túlságosan kritikus külső megjelenésével kapcsolatban: vadalma· Ha úgy érzi, lassú a felfogása: vadgesztenyerügy· Ha bűntudattal párosul: erdeifenyő

Panaszkodás· Állandóan panaszkodik: hangafű· Másokra: bükkfa, fűzfa, katángkóró, magyal,· Ha beteg: fűzfa, sülzanót· Soha nem panaszkodik: apróbojtorján, bohócvirág, kisezerjófű, szikárka, tölgyfa


Pánik· Amikor a félelmek extrém szintet érnek el, rémület és pánik lesz úrrá az emberen: napvirág· Ha úgy érzi, kicsúszik a kezéből az irányítás, elveszti a józan eszét: cseresznyeszilva· Mivel a fenti virágok az elsősegély csepp részei, az elsősegély csepp is használható a fenti esetekre.· Ha a rémület ok nélkül tör rá az emberre, remegés: rezgőnyár· Ha a mások miatti aggódás erősödik fel: vörös vadgesztenye


Pesszimizmus, borúlátás· Ha meghatározható okok, sikertelenségek, kudarcok hatására pesszimista: tárnics· Ha belső sértettsége, megbántottsága miatt pesszimista: fűzfa· Ha feladta a reményt: sülzanót· Ha az ok kimerültség, és stressz: szilfa· Ha a negatív hozzáállás csak reggel jelentkezik, és később elmúlik: gyertyán· Ha a bánat mellé pesszimizmus társul és érdektelenné válik: tárnics


Premenstruációs szindrómát (PMS) kísérő esetleges lelki tünetek:· Általában: elsősegély csepp· Ha a menstruáció előtti napokban dühös, haragos, agresszív: magyal, fűzfa· Ha indulatkitörések jellemzik: cseresznyeszilva· Ha lelkiállapota, hangulata változékony: szikárka· Ha bizonyos dolgok irritálják, idegesítik: nebáncsvirág· Ha lehangolt, depresszív: vadrepce· Ha könnyen megbántódik: katángkóró· Ha intoleráns, és túlzottan kritikus: bükkfa· Ha tisztátalannak érzi magát, vagy elkezd takarítani: vadalma· Ha kimerültnek, fáradtnak érzi magát: gyertyán, olajfa· Ha rendkívül stresszes, és agyonhajszolt: szilfa· Ha igazából csak egyedül szeretne lenni: békaliliom


Passzivitás:· Ha úgy gondolja, nincs értelme a további próbálkozásnak: sülzanót· Nem akar változni, mivel nem ismeri be saját negatív hozzáállását: fűzfa· Ha beletörődött, fásult, rezignált: vadrózsa· Hagyja, hogy sodorják az események: vadrózsa· Ha nem él a jelenben, nem aktív: iszalag, jerikói lonc· Ha fáradt: olajfa, gyertyán· Ha máshol jár: vadgesztenyerügy
Lásd még: lemondás 


Pedantéria (túlzott)· szőlő, vasfű, forrásvíz


Perfekcionizmus· Túlságosan is kritikus saját magával szemben, még ha sikeres is: forrásvíz, erdeifenyő· Ha túlvállalja magát: szilfa

Ragaszkodás (túlzott)· Elvekhez, nézetekhez, hittételekhez: vasfű, forrásvíz· Ha túlzottan ragaszkodik emberekhez: katángkóró· A múlt eseményeihez: jerikói lonc· Napirendhez: forrásvíz, szőlő· Emberekhez, barátaikhoz: vörös vadgesztenye


Rémálmok· Egy már bekövetkezett traumatikus élmény miatt: ernyős madártej· Ha a rémálomból nagy félelemmel ébred: napvirág, rezgőnyár· Ismeretlen eredetű félelmek által kiváltott rémálom: rezgőnyár· Ha attól fél, hogy rémálmai lesznek: bohócvirág· Ha bűntudata miatt vannak rémálmai: erdeifenyő


Reményvesztettség· Ha a reményvesztettség sikertelenségek, kudarcok miatt van: sülzanót· Ha a reménytelen állapot minden ok nélkül, sötét felhőként telepszik rá az emberre: vadrepce· Ha kétségbe van esve, és helyzetéből nem látja a kiutat: szelídgesztenye· Ha rezignált, fásult, beletörődő, gyenge életerővel rendelkezik: vadrózsa· Ha a kudarcai hatására érdektelenné, reményvesztetté válik: tárnics


Rosszmájúság, epés megjegyzések· katángkóró, fűzfa , magyal, szőlő, bükkfa


Rugalmatlanság· Ha gondolkodásában merev, rugalmatlan, saját magával túl szigorú: forrásvíz· Ha makacs, konok, önfejű, és minden határon túlhajszolja magát: tölgyfa· Ha mindenáron elnyom másokat, és nem veszi figyelembe mások eltérő véleményét: szőlő· Ha fanatikusan hisz saját elképzelésében, és nem tántorítja el semmi: vasfű


Sértettség, keserűség· Keserűség érzés, mellőzöttség érzés: fűzfa, katáng


Sodródás· Ha beletörődött, apatikus, nem érdeklik az események: vadrózsa, iszalag


Stressz· Ha a rá nehezedő terhek, és felelősség miatt nagy stressz alatt áll: szilfa· Ha a stressz olyan nagy, hogy az ember úgy érzi, mindjárt felrobban: cseresznyeszilva, napvirág· Ha a belső feszültségeit, és aggodalmait egy vidám álarc mögé rejti: apróbojtorján· Ha könnyen felidegesítik: nebáncsvirág· Ha tűrőképessége határához ért: szelídgesztenye· Ha túl lelkes a saját elképzelésével kapcsolatban, és ez végül stresszt okoz: vasfű· Ha a saját tűrőképességét meghaladó feladatok elé állítja magát: tölgyfa· Ha a félelmek stresszt okoznak: bohócvirág


Szemrehányásokat tesz· Ha másokat gyanúsítgat: magyal· A tökéletességvágya miatt: forrásvíz, vasfű· Ha "letorkol" másokat: bükkfa, szőlő


Szerénytelenség, dicsekvés, hencegés· hangafű


Szeszélyesség· Ha depressziós hangulatok jönnek-mennek: vadrepce· Hangulati ingadozások: szikárka


Szexuális problémák· Ha félelmei vannak (pl.: nem tud teljesíteni, vagy a terhességtől, betegségtől stb.): bohócvirág· Ha nincs önbizalma: vörösfenyő· Ha rossz tapasztalatai vannak: ernyős madártej· Ha a szex miatt bűntudatot érez: erdeifenyő· Ha undorodik az egésztől: vadalma· Ha túlzott izgalmi állapotba kerül: vasfű· Kimerültség, fizikai gyengeség esetén: olajfa


Szigorúság· szőlő, forrásvíz, vadalma, vasfű, bükkfa


Szomorúság, melankólia, rossz hangulat...· Az egyik leghatásosabb virág a vadrepce . Akkor van rá szükség, ha a szomorúság úgy telepszik az emberre, mint egy sötét felhő. Ez az állapot minden ok nélkül jön, és gyorsan el is múlik.· Sértettség, mellőzöttség, keserűség esetén: fűzfa· Ha a depressziót valamilyen testi, vagy lelki trauma váltotta ki: ernyős madártej· Ha minden reményt feladott, és fáradtnak, kimerültnek érzi magát: sülzanót· Ha a feladatok és kötelességek maguk alá gyűrik: szilfa· Ha nem tudja elfogadni önmagát; letört, mert szennyesnek, piszkosnak érzi magát: vadalma· Ha szorong, meghatározhatatlan félelmei vannak: rezgőnyár· Ha elhagyatottnak, visszautasítottnak érzi magát: hangafű, katángkóró· Ha önbizalomhiánya van, leértékeli önmagát: vörösfenyő


Szórakozottság, figyelmetlenség· Ha napjait álmodozással tölti, nem figyel, könnyen elhagyja a dolgait: iszalag· Ha gondolatban a múltban időzik: jerikói lonc· Ha folyamatosan visszatérő gondolatok vonják el a figyelmét: fehér vadgesztenye· Ha mindig ugyanazt a hibát követi el: vadgesztenyerügy· Ha könnyen összezavarható, koncentrációs nehézségei támadnak: vadgesztenyerügy, szikárka, esetleg még kékgyökér, rozsnok· Ha szétforgácsolja az erejét, és figyelmetlenné válik: rozsnok


SzorongásHétköznapi szóhasználatban ismeretlen okú félelmet jelent, ekkor: rezgőnyár Azonban pszichológiai szempontból testi és lelki tünetek együttese a szorongás. Nagyon sokféleképpen nyilvánulhat meg ezért több virág is indokolt lehet.
Lásd: túlzott aggódás, stressz, pánik, félelmek, túl aktív elme stb. 


Szégyenérzés· erdeifenyő, vadalma


Szégyenlősség· bohócvirág, vörösfenyő

Tanulási nehézségek· Általános tanulási problémákra, valamint ha az ember nem tanul a hibáiból: vadgesztenyerügy

További kombinációs lehetőségek· Ha nem a jelenben él, ábrándozik: iszalag· Korábbi kudarcok miatt: tárnics, sülzanót , ernyős madártej· Ha fél a büntetéstől: rezgőnyár, erdeifenyő· Túlbuzgósága miatt: vasfű· Ha gondolataiban túl gyors, és nincs ideje kielemezni a történteket: vadgesztenyerügy· Ha hiányzik a motiváció: vadrózsa· Makacsul visszatérő hibáknál: vadgesztenyerügy


TávolságtartásLásd: Kapcsolatteremtési nehézségek 

Tekintélybeli és érvényesülési problémák· Ha nehezen jön ki a főnökével: szőlő· Ha úgy gondolja, mindenáron érvényesülnie kell: szőlő, magyal· Ha meg akar győzni másokat a maga igazáról: vasfű, szőlő· Ha nála erősebb egyéniségek is jelen vannak, nem tudja, mit akar: kisezerjófű· Ha engedi, hogy előírják neki, mit tegyen, mert jobban bízik mások véleményében: vörösfenyő, kékgyökér· Ha másokon keresztül vagy közvetve próbálja megvalósítani elképzeléseit: szőlő, katángkóró· Ha meg kell tanulnia érvényesíteni akaratát: kisezerjófű· Ha bűntudata van, mert érvényt szerez akaratának: erdeifenyő· Ha nem akar megbántani másokat: kisezerjófű, apróbojtorján, erdeifenyő


Teljesítménykényszer· Önbizalomhiány miatt: vörösfenyő· A túlzott kötelességtudat miatt: tölgyfa· Teljesítés kényszere: kisezerjófű, szilfa


Tisztaságmánia· Túlzott takarítási, és rendrakási késztetés: vadalma


Trauma, sokk· Régi, vagy új: ernyős madártej· Azonnal az esemény után: elsősegély csepp· Ha a rossz hír hatására búskomor lesz, üresnek érzi magát: szelídgesztenye· Ha a régmúlt boldog emlékeibe menekül: jerikói lonc· Ha önmagát vádolja a történtek miatt: erdeifenyő· Ha saját magát sajnálja: fűzfa


Túl aktív elme· Ha nem tudja a gondolatait lenyugtatni, és állandó, visszatérő gondolatok kínozzák: fehér vadgesztenye· Ha gondolatai túl gyorsak, és ezért másokkal szemben türelmetlen: nebáncsvirág· Ha gondolatban mindig egy lépéssel előrébb jár, és ezért nincs ideje kielemezni a történteket, és ugyanazokat a hibákat újra és újra elköveti: vadgesztenyerügy.· Ha gondolataiban mindig a múlt történésein rágódik: jerikói lonc, fűzfa


Túl erős belső kötődés másokhoz· vörös vadgesztenye, katáng


Túlzott aggódás   Ha túlságosan aggódik másokért, de szüksége van az elismerésre, és könnyen megsértődik, ha nem kap elég figyelmet: katángkóró· Ha túlságosan fanatikusan aggódik másokért, túlhajszolja, és ezzel kimeríti önmagát: vasfű· Ha túlságosan aggódik másokért: vörös vadgesztenye· Ha szeret segíteni, és irányítani másokat, és meg van győződve arról, hogy tisztában van mások igényeivel: szőlő· Ha folyamatosan észreveszi mások hibáit, és kritikus megjegyzéseket tesz rájuk: bükkfa· Ha mások példaképévé szeretne válni, ezért saját magával szemben túl szigorú: forrásvíz


Túlzott érzékenység· Ha nincs elég önbizalma és túl érzékeny a kritikára: vörösfenyő· Ha túl érzékeny a kritikára: bükkfa· Ha a vitákat és veszekedéseket rosszul tűri: apróbojtorján· Ha félénk, szégyenlős: bohócvirág, vörösfenyő· Ha a porra, piszokra, szagokra, szmogra érzékeny: vadalma· Ha be nem teljesült érzelmi elvárásai miatt: katángkóró· Ha a kritikát rosszul fogadja: bükkfa, vörösfenyő· Ha nehezen viseli, ha mondandójában félbeszakítják: nebáncsvirág, vasfű· Túlzottan reagál, ha ellentmondanak neki: szőlő· Ha elkerül és visszautasít mindent, ami megzavarhatja a lelki békéjét, ha problémáit egy vidám álarc mögé rejti: apróbojtorján· Ha nem elég magabiztos, és nem tud nemet mondani: kisezerjófű· Ha változás következtében nehéz megbirkózni az új helyzetekkel: diófa· Ha az őt ért hatásokra túlzottan reagál, negatív érzelmeit (harag, düh, agresszió, arrogancia) nem tudja kordában tartani: magyal· Erős zajokra: békaliliom, bohócvirág, diófa· Szeretné, ha nem érintené minden olyan érzékenyen: rezgőnyár


Túlzott fegyelem és önuralom· Ha túl kemény és szigorú önmagához: forrásvíz· Ha mindenáron kitart, szinte önpusztító módon: forrásvíz, tölgyfa· Ha igyekszik uralkodni az érzésein: cseresznyeszilva· Ha az önfegyelem és káosz között ingadozik: forrásvíz , szikárka· Ha újra és újra túlhajszolja magát: olajfa, vadgesztenyerügy· Hatalomvágy, túlzott dominancia és fegyelem (másokon): szőlő


Tolerancia hiánya, elfogadás hiánya· Intoleranciá legfőbb szere: bükkfa.· Ha nem tudja elfogadni más emberek eltérő véleményét: szőlő· Ha nem tudja saját magát elfogadni, és folyamatosan kritizálja magát: vörösfenyő· Ha emiatt bünteti magát, megvonja önmagától az élvezeteket: forrásvíz· Ha nem tudja elfogadni a helyzetet, amiben éppen van, sértettnek érzi magát: fűzfa· Ha nem tudja elfogadni, hogy más emberek nem olyan gyorsak, mint ő: nebáncsvirág· Ha nem tudja elfogadni, hogy más emberek nem osztják a véleményét a hitével, nézeteivel kapcsolatosan, és emiatt neheztel rájuk: vasfű· Ha nem tudja a sorsát elfogadni: fűzfa, szelídgesztenye


Törekvés, ambíció hiánya· Ha önbizalomhiánya, vagy kétségei vannak a sikerrel kapcsolatban: vörösfenyő· Energiahiány, unalom és érdektelenség esetén: vadrózsa· Álmodozás, passzivitás, ha a valóság elől menekül (TV nézés, számítógépes játékok stb.) a tettek helyett: iszalag

Unalom· Általában: iszalag, rozsnok


Undor, ellenszenv· Ha undorodik önmagától, mert tisztátalannak, bűnösnek érzi magát, állandóan mosakodni, vagy takarítani szeretne: vadalma· Ha undorodik másoktól, vagy ellenszenvet érez más emberek iránt: bükkfa


Utazási betegség· Ha fél a repüléstől: bohócvirág, napvirág, elsősegély csepp· Ha kimerült az utazástól: olajfa · Ha egy kicsit kábult, zaklatott az utazástól: iszalag· Időeltolódás miatti problémák: diófa, iszalag, olajfa, apróbojtorján, szikárka


Üresség· Ha úgy érzi, senki nem hallgatja meg a problémáit: hangafű· Ha kimerült: olajfa· Ha elvesztette érdeklődését: iszalag, jerikói lonc, vadrózsa· Bánat miatt: ernyős madártej

Versengés· vasfű, szőlő, forrásvíz


Vészhelyzetek· Általánosan: elsősegély csepp


Viták· Belső, gondolati: fehér vadgesztenye· Ha állandóan vitatkozik, szinte élvezi: vasfű, katángkóró, bükkfa· Ha inkább elkerüli a vitákat: apróbojtorján, kisezerjófű, békaliliom, vadrózsa


Vizsgahelyzetek· Klasszikus vizsgahelyzet:szilfa, iszalag, napvirág, elsősegély csepp· Ha már egyszer megbukott: ernyős madártej, jerikói lonc, vadgesztenyerügy, vörösfenyő, tárnics,· Ha áldozati bárányként megy a vágóhídra: napvirág, fűzfa, 


Vádaskodás· Ha a körülményeit és/vagy másokat vádol: fűzfa· Ha önmagát vádolja: erdeifenyő

Zaklatottan, idegesen reagál· A legkisebb apróságokra: vadalma, bohócvirág· Ha aggályai vannak, de nem akarja kimutatni: apróbojtorján, napvirág , rezgőnyár· Ha türelmetlen másokkal szemben: nebáncsvirág· Ha úgy érzi, túl nagy felelősség nehezedik rá: szilfa, napvirág· Ha nyughatatlan: nebáncsvirág, vadgesztenyerügy· Ha bizonytalan: diófa, szikárka, kékgyökér· Ha túl sokat követel magától: forrásvíz, vasfű, napvirág, szilfa· Elfojtott érzelmek esetén: cseresznyeszilva


Zárkózott· Általában: békaliliom· Ha egy bizonyos esemény hatására vált zárkózottá: ernyős madártej, békaliliom


Zsémbes, házsártosLásd: kolerikus 

ONLINE RENDELÉS HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL: http://www.viragterapia.hu

Amennyiben a megrendelt eszenciákat, vagy kiadványainkat személyesen szeretné átvenni, az alábbi időpontokban előre bejelentkezés nélkül bármikor megteheti. 

Hétfőtől csütörtökik 8-18 óráig, pénteken 8-16 óráig, szombaton 8-13 óráig.
Cím: Napfényes Gyógyközpont, 6. ker. Teréz krt. 46, II. em. (Mark center)
A megrendelt keverékek az átvételkor, azonnal készülnek, így mindenképpen legyen Önnél a megrendelt összetevők listája.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 89
Tegnapi: 108
Heti: 545
Havi: 2 385
Össz.: 1 265 072

Látogatottság növelés
Oldal: BACH VIRÁGTERÁPIÁS KEZELÉS 2.
ELADÓ KISSPITZ KISKUTYÁK HONLAPJA - © 2008 - 2018 - kisspitz.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: fiu puli kutyanevek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »